Nốt ‘thăng trầm’ của thị trường bất động sản TP HCM 5 năm qua